Lovesto

1970 köpte Georg Nybondas och Rainer Engström F:ma Resto av Reino Henriksson. Henriksson hade drivit företaget som huvudsakligen sysslade med rostskydd av bilar i några år och ville byta bransch.

Lovesto

Nybondas och Engström hade jobbat på Labor och där reparerat lantbruksmaskiner och småmaskiner. Därför var gräsklippare, motorsågar och båtmotorer ett naturligt tillägg till rostskyddet. Senare har motorsågarna helt fallit bort och utombordarna blivit den största sysselsättaren.

Lovesto

Året 1978, i samband med ändring av bolagsordningen, byttes namnet till Kb Lovesto Ky.

År 1980 byggdes hallen på Ingenjörsvägen 2 och när Rainer Engström dog 1989 fortsatte hans son Tom Engström som delägare i företaget.

Från och med 4.4.2013 är Lovesto registrerat som ett aktiebolag.